News & Events

Vítejte v sekci Aktuality a události na webu společnosti Russell Finex, kde naleznete rady k našemu odvětví a použití našich produktů, přehledy produktů a informace o uvedení produktů na trh a rovněž informace o tom, kde budeme právě vystavovat.

Separace plastů PET a PVC
Separace plastů se v sektoru recyklace stala velmi důležitou. Plast PET (polyetylentereftalát) je nejrozšířenějším recyklovaným plastem na světě [...]