Zavolejte nám +32 (0) 15 275 919

Filter Management System

FMS Cut Out

Russell Filter Management System

Zbavte se nutnosti zapojení operátora se Systémem řízení filtru,Russell Filter Management System™ (FMS). Systém nepřetržitě monitoruje Váš filtrační process, čímž umožňuje filtru výkonný provoz bez nutnosti zapojení operátora. To znamená snížení nákladů na pracovní sílu a zvýšení produktivity.

Jak to funguje

Dva snímače tlaku, nasazené na spojích vstupu a výstupu, umožňují systému monitorovat diferenciální tlak napříč filtračním elementem, stejně jako tlak na lince před filtrem. Systém je možné také nastavit tak, aby ovládal ventily na časové bázi. Tyto informace se využívají při řízení čtyř hlavních funkcí systému:

  1. Ovládání ventilů na časové bázi – systém je možné nastavit tak, aby automaticky vypouštěl nadrozměrné nečistoty v předdefinovaných časových intervalech
  2. Ovládání činnosti diferenciálního tlakového ventilu – systém je možné nastavit tak, aby automaticky vypouštěl nadrozměrné nečistoty podle předdefinované maximální hodnoty diferenciálního tlaku
  3. Indikátor/výstraha maximálního diferenciálního tlaku napříč filtračním elementem – slouží k ochraně Vašeho elementu před poškozením
  4. Indikátor/výstraha přetlaku na lince – slouží k ochraně Vašeho filtru a operatérů před zraněním

Využijte celé řady výhod Filter Management System

Tento unikátní systém…

Pro získání více informací o Filter Management System™ Nás Kontaktujte

Kontaktujte nás