Filter Management System

Russell Filter Management System™

Zbavte se nutnosti zapojení operátora se Systémem řízení filtru,Russell Filter Management System™ (FMS). Systém nepřetržitě monitoruje Váš filtrační process, čímž umožňuje filtru výkonný provoz bez nutnosti zapojení operátora. To znamená snížení nákladů na pracovní sílu a zvýšení produktivity.

Jak to funguje

Dva snímače tlaku, nasazené na spojích vstupu a výstupu, umožňují systému monitorovat diferenciální tlak napříč filtračním elementem, stejně jako tlak na lince před filtrem. Systém je možné také nastavit tak, aby ovládal ventily na časové bázi. Tyto informace se využívají při řízení čtyř hlavních funkcí systému:

filter-managment-system

 1. Ovládání ventilů na časové bázi – systém je možné nastavit tak, aby automaticky vypouštěl nadrozměrné nečistoty v předdefinovaných časových intervalech
 2. Ovládání činnosti diferenciálního tlakového ventilu – systém je možné nastavit tak, aby automaticky vypouštěl nadrozměrné nečistoty podle předdefinované maximální hodnoty diferenciálního tlaku
 3. Indikátor/výstraha maximálního diferenciálního tlaku napříč filtračním elementem – slouží k ochraně Vašeho elementu před poškozením
 4. Indikátor/výstraha přetlaku na lince – slouží k ochraně Vašeho filtru a operatérů před zraněním

Využijte celé řady výhod Filter Management System™

 • fmszcela zautomatizuje Váš proces filtrace kapalin
 • zlepší bezpečnost prostřednictvím vyloučení kontaktu operátora s potenciálně nebezpečnými produkty
 • okamžitě šetří Vaše peníze – tento systém dramaticky sníží ztráty dobrého produktu
 • snižuje náklady na pracovní sílu, jelikož nevyžaduje manuální řízení
 • je jednoduše včlenitelný do Vaší výroby prostřednictvím sériového, USB nebo Bluetooth připojení
 • má podsvícený LCD display a jednoduché uspořádání menu pro rychlé a jednoduché nastavení a obsluhu
 • se jednoduše přizpůsobí všem typům filtrů

Pro získání více informací o Filter Management System™ Nás Kontaktujte

Doporučené produkty

Průmyslové Filtry

Samočistící Filtry

Naše filtrační zařízení je ideální pro odstranění nadrozměrného znečištění z tekutin. Díky našemu unikátnímu samočistícímu designu se vyhnete výrobním prostojům, nutným pro výměnu součástí filtru, což zvýší Vaši produktivitu.