Zavolejte nám +32 (0) 15 275 919

Hutnictví

Sloužíme hutnickému průmyslu

hutnictvi

Russell Finex dodává náročnému hutnickému průmyslu svá praktická řešení již více než 50 let. Od sítovaček až po odslepování ok sít ultrazvukem disponujeme tím správným vybavením a znalostmi, které Vám pomohou zlepšit kvalitu Vašich kovových prášků.

Ve všech odvětvích výroby kovového prášku existují požadavky na přesné rozdělení velikosti částic. S našimi separátory a zařízením, které mají vedoucí postavení na trhu, Vám můžeme nabídnout přesně to, co potřebujete k dosažení tohoto cíle.

V průběhu let jsme spolupracovali se stovkami firem z oblasti hutnického průmyslu a disponujeme působivými referencemi u našich předních zákazníků.

Některá hlavní využití

Zaslepování síťoviny

Největším problémem u prosévání kovových prášků je zaslepování ok síťoviny, při kterém dochází k zablokování otvorů síta. Zaslepování síťoviny může zapříčinit snížení prosévací kapacity, nekonzistentní určování částic a snížení životnosti síťoviny.

Doporučený produkt: Vibrasonic Deblinding System

Rozmělnění

Kovové prášky je často potřeba prosévat po rozmělňovacích a mlecích procesech. Tím se odstraní nadrozměrné, nepomleté částice nebo shluky, čímž se zajistí přesné rozdělení velikosti částic. Procesy slínování a lisování prášků se rovněž spoléhají na přesné velikosti částic, což číní z prosévání a třídění klíčové kroky, které je třeba brát v úvahu.

Doporučené produkty: Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Atomizace a sušení rozprašováním

Kovové kaly, vyrobené tak, aby mohly být atomizované, potřebují projít kontrolním sítováním, aby se odstranily nadrozměrné částice, které by mohly blokovat trysky. Po atomizaci se prášky prosejí, aby se odstranily nadrozměrné částice nebo se třídí do frakcí, potřebných při míchání speciálních slitin.

Doporučené produkty:  Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Nauhličování

Tvrdé kovy, vyrobené po nauhličování a následném míchání a mletí, je rovněž třeba prosít, aby byla zajištěná správná velikosti částic. To je nezbytné pro garanci správné pevnosti výlisků, na což se váže také pevnost konečné slinuté části.

Doporučené produkty: Russell Compact Sieve, Finex 22, Finex Separator

Pro získání více informací o tom, jak můžeme naplnit Vaše požadavky, Nás Kontaktujte.

Kontaktujte nás