Životní Prostředí

Řešení V Oblasti Životního Prostředí A Russell Finex

Řadu let pomáháme s čištěním a se zpracováním odpadních vod a od nedávna se také zaměřujeme na pomoc společnostem při vývoji ekologičtějších zdrojů energie nebo při zlepšení jejich současných procesů výroby energie.

Environmental-Coll

 

Během uplynulých let jsme spolupracovali se stovkami společností, které usilovaly o zlepšení jejich dopadu na životní prostředí, a vybudovali jsme si impozantní seznam referencí významných zákazníků.

Některá Hlavní Využití

Úprava vody
Water Treatment

V poslední době environmentální legislativa buď zakazuje vody s nadměrným množstvím pevných částic nebo jejich úpravu zpoplatňuje na základě množství pevných látek, BSK a CHSK. Pokud se chcete vyhnout těmto nákladům nebo je snížit, je otázka čištění vody namístě. Je ovšem ale také zapotřebí aby zpracovatelé zvážili náklady na obnovu mnoha vedlejších produktů, včetně samotné vody.

Doporučené produkty: Russell Eco FilterLiquid Solid Separator

Pro získání více informací o tom, jak můžeme naplnit Vaše požadavky, Nás Kontaktujte.

"Separátor pro oddělení tekutiny a pevných částic hraje díky snížení nákladů na likvidaci odpadu a zvýšení doby provozuschopnosti základní roli při udržení vůdčího postavení společnosti Finlay v oblasti výroby čajů bez kofeinu a jiných speciálních čajů v rámci Velké Británie."
Finlay’s
Malcolm Eade, Plant Manager