Zavolejte nám +32 (0) 15 275 919

Životní prostředí

Řešení v oblasti životního prostředí a Russell Finex

Řadu let pomáháme s čištěním a se zpracováním odpadních vod a od nedávna se také zaměřujeme na pomoc společnostem při vývoji ekologičtějších zdrojů energie nebo při zlepšení jejich současných procesů výroby energie.

Zivotni Prostredi-Collage

Během uplynulých let jsme spolupracovali se stovkami společností, které usilovaly o zlepšení jejich dopadu na životní prostředí, a vybudovali jsme si impozantní seznam referencí významných zákazníků.

Některá hlavní využití

Úprava vody

V poslední době environmentální legislativa buď zakazuje vody s nadměrným množstvím pevných částic nebo jejich úpravu zpoplatňuje na základě množství pevných látek, BSK a CHSK. Pokud se chcete vyhnout těmto nákladům nebo je snížit, je otázka čištění vody namístě. Je ovšem ale také zapotřebí aby zpracovatelé zvážili náklady na obnovu mnoha vedlejších produktů, včetně samotné vody.

Doporučené produkty: Russell Eco Filter, Liquid Solid Separator

Voda po praní

Voda hraje významnou roli v prádelním průmyslu, jehož provozovatelé mají, podobně jako u mnoho příbuzných průmyslových odvětví, velký zájem na nalezení způsobů její obnovy nebo úpravy, skrze které mohou pomoci životnímu prostředí a zvýšit hospodářské výsledky.

Doporučené produkty: Russell Eco Filter, Liquid Solid Separator

Energie

Jednou z nejnovějších aplikací, na které se Russell Finex podílí, je výroba paliv. Ať už se věnujete výrobě etanolu z kukuřice, bionafty ze sojových bobů nebo řepky, uhlovodíkového paliva z obnovených olejů nebo výrobě jakéhokoli jiného typ zdroje energie, filtrace je vždy klíčovou fázi procesu.
Doporučené produkty: Russell Eco Filter, Liquid Solid Separator

Pro získání více informací o tom, jak můžeme naplnit Vaše požadavky, Nás Kontaktujte.

Kontaktujte nás