Separace plastů PET a PVC

Separace plastů se v sektoru recyklace stala velmi důležitou. Plast PET (polyetylentereftalát) je nejrozšířenějším recyklovaným plastem na světě a lze jej najít v obalech různorodých produktů, včetně nápojů, arašídového másla, zmrazených potravin, kosmetiky a čisticích přípravků do domácnosti. Ve rozsáhle neudržitelném světě je schopnost společnosti zredukovat, opětovně používat a recyklovat plasty nezbytností.

V tomto ukázkovém videu je rozsekaný plast PET zbaven prachu pomocí zařízení Finex Separator™, aby došlo k odstranění nečistot, jako je sklo nebo kovové částice, které mohou ovlivnit konzistenci a kvalitu konečného produktu.  Tento revoluční vibrační separátor je určen pro přesné klasifikování, odstranění nežádoucího prachu a roztřídění libovolných mokrých nebo suchých materiálů. Finex Separator™ je k dispozici je v různých velikostech, aby bylo možné jej snadno začlenit do výrobní linky, a umožňuje vyšší kapacitu prosévání a nižší hladiny hlučnosti ve srovnání s jinými tradičními závěsnými separátory.

Aby bylo dále zaručeno odstranění nečistot, do zařízení Finex Separator™ byl přidán systém kaskádového prosévání. Jedná se o systém dvoufázové separace, kde jsou dvě síta o stejné velikosti ok nainstalována nad sebou. Materiál je přiváděn na horní síto a buďto je vyhozen nebo je odveden k dalšímu prosévání, což je užitečné, když jsou velikosti prosévaných částic blízko k cloně síta. To umožňuje prosévání plastů na mnohem větší ploše síta, což následně zajišťuje vyšší výkonnost.

Společnost Russell Finex, globální lídr ve výrobě inovativních a vysoce kvalitních zařízení, dodává separační zařízení do sektoru recyklace již déle než 85 let. Ať zpracováváte plasty, jako jsou PET, PMMA, PA, POM nebo HIPS, společnost Russell Finex má pro vás řešení. Chcete-li prodiskutovat požadavky na recyklaci plastů, kontaktujte nás ještě dnes.